อย่างเจ๋ง! ‘นครชัยแอร์’ให้ครอบครัว-เพื่อนที่รอรับ เช็กGPSได้ว่ารถทัวร์ไปถึงไหนแล้ว!

Advertisement   พบบริการ NCA Tracking เช็กได้ว่า รถนครชัยแอร์ที่ผู้โดยสารกำลังเดินทางนั้นไปถึงไหนแล้ว ให้ครอบครัว ญาติ หรือเพื่อนที่มารอรับหรือรออยู่ที่บ้านรู้ เพิ่มความอุ่นใจ กะเวลาถึงปลายทางโดยประมาณได้ เปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา สำหรับบริการ NCA Tracking ของบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ผู้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางชื่อดัง ที่สามารถตรวจสอบได้ว่า รถประจำทางที่ผู้โดยสารนั่งอยู่นั้น เดินทางไปถึงไหนแล้ว ผ่านระบบติดตามยานพาหนะ (GPS Tracking) ที่ติดกับรถของนครชัยแอร์ทุกคัน วัตถุประสงค์หลัก ก็เพื่อให้ทราบถึงตำแหน่งปัจจุบันของผู้โดยสารขณะเดินทาง ทราบเวลาถึงปลายทางโดยประมาณ ลดความกังวลใจแก่ครอบครัว ญาติ และเพื่อน ทั้งที่รอรับอยู่ปลายทางหรือรออยู่ที่บ้าน และเพิ่มเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของผู้โดยสาร ที่ใช้บริการของนครชัยแอร์ขณะเดินทาง นครชัยแอร์ ยืนยันว่า บริการนี้จะไม่เผยแพร่ข้อมูลตำแหน่งของผู้โดยสารที่ไม่ใช่ผู้เดินทางในขณะนั้น ผู้ปกครอง ญาติ หรือเพื่อนที่จะเช็กว่า ผู้โดยสารอยู่ถึงไหนแล้ว ต้องได้รับการยินยอมให้ติดตามการเดินทางได้จากผู้โดยสารก่อน โดยใช้ข้อมูลบนตั๋วเดินทาง ได้แก่ “เลขที่ตั๋ว” และ “รหัสเที่ยว” วิธีการก็คือ เข้าไปที่เว็บไซต์ www.nakhonchaiair.com เข้าไปที่ “ติดตามการเดินทาง (GPS) กรอกเลขที่ตั๋วในช่อง “รหัสเที่ยวรถ” […]