สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) รับสมัครพนักงาน ป.ตรีทุกสาขา สมัครทางอีเมล์บัดนี้เป็นต้นไป

    สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล หน้าที่และความรับผิดชอบในตำแหน่งงาน : ปฏิบัติงานด้านเอกสารเกี่ยวกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล (ด้านสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ) คุณสมบัติ : เพศชาย-หญิง อายุ 25-30 ปี ปริญญาตรี มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Ms office Word, Excel and powerpoint) มีความละเอียดรอบคอบ ผู้ที่สนใจสามารถส่ง Resume ได้ที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล คุณชานุเดช 02-612600 # 2206  e-mail : [email protected]  ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานได้ที่ www.dga.or.th

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) รับสมัครผู้บริหาร-เจ้าหน้าที่ วุฒิป.ตรีขึ้นไป สมัครทางอีเมล์บัดนี้เป็นต้นไป

  สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรีขึ้นไป หลายอัตรา สมัครทางอีเมล์บัดนี้เป็นต้นไป หมายเหตุ : ตำแหน่งงานในโพสต์นี้อัพเดทเมื่อวันที่ 26 ก.ย.61 อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้ในภายหลัง โปรดเช็คข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.dga.or.th/th/join_us รายละเอียดในโพสต์นี้เป็นเพียงรายละเอียดโดยย่อ โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.dga.or.th/th/join_us หากมีข้อสงสัยโปรดโทรสอบถาม โทรศัพท์: (+66) 0 2612 6000 ต่อ 2206 ในวันและเวลาราชการ ตำแหน่งงานว่าง Senior Course Design & Development/เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านออกแบบและพัฒนาหลักสูตรดิจิทัล ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการบริหารธุรกิจ การศึกษา หรือการพัฒนาหลักสูตร ประสบการณ์ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากร จัดการศูนย์ทดสอบความรู้ จัดประกวดหรือแข่งขันความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิทัลเทคโนโลยี ประสบการณ์ออกแบบหลักสูตรและการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัว(Resume)มาได้ที่ E-Mail:[email protected]  นิติกรอาวุโส  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขา นิติศาสตร์ มีประสบการณ์ทางด้านงานกฎหมายขององค์กรเอกชนและองค์กรภาครัฐมาอย่างน้อย 3-5 ปี มีประสบการณ์ในการจัดทำ MOU, ข้อตกลง , สัญญา ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนกับภาครัฐ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี  ผู้สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัว(Resume)มาได้ที่ […]