สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) รับสมัครนักกลยุทธ์อาวุโส (ด้านนโยบายและแผนองค์กร) วุฒิ ป.ตรี ประสบการณ์3-5ปี สมัครทางออนไลน์ บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisement ปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ  บริหารจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านนโยบาย งบประมาณภาครัฐ หรือแผนงานภาคธุรกิจ และการจัดทำกลยุทธ์ หรือประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3-5 ปี​