ประกันโควิดจ่ายไหม ถ้าติดเชื้อเสียชีวิต แต่แพทย์ ชี้ ตายเพราะสาเหตุอื่น ?

Advertisement เคลมประกันโควิดได้ไหม บริษัทประกันจะจ่ายหรือเปล่า เมื่อใบรับรองแพทย์ไม่ได้ระบุว่าเสียชีวิตเพราะ COVID-19 ใครทำประกันไว้ มาคลายข้อสงสัยกัน ประกันโควิดขายดิบขายดีหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในประเทศไทยรุนแรงขึ้น ซึ่งนอกจากแผนยอดฮิตอย่างเจอ จ่าย จบ แล้ว ยังมีกรมธรรม์ที่ครอบคลุมกรณีการติดเชื้อ COVID-19 จนเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตด้วย อย่างไรก็ตาม กลับพบว่าบางเคส แพทย์ไม่ได้ลงความเห็นว่าเสียชีวิตเพราะติดเชื้อโควิด 19 แต่ลงความเห็นว่าเสียชีวิตด้วยสาเหตุอื่น นำมาซึ่งความสงสัยว่า แล้วแบบนี้จะเคลมประกันโควิด 19 ได้หรือไม่ บริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินหรือเปล่า ลองไปหาคำตอบกัน เคลมประกันได้ไหม ถ้าไม่ระบุว่าเสียชีวิต เพราะ COVID-19 กรณีซื้อความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเอาไว้ แล้วเกิดติดเชื้อจนเสียชีวิตขึ้นมาจริง ๆ แต่แพทย์ลงความเห็นว่าเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวหรือภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ เช่น ปอดอักเสบ ไตวาย ระบบหายใจล้มเหลว ฯลฯ นั้น ประเด็นนี้ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้ข้อมูลว่า บริษัทประกันภัยไม่สามารถปฏิเสธการจ่ายเคลมประกันภัยโควิดได้ แม้แพทย์จะไม่ได้ระบุว่าเสียชีวิตเพราะโควิด 19 เนื่องจากการติดเชื้อโควิด เป็นสาเหตุหรือเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดภาวะดังกล่าว ถือว่าเป็นการเสียชีวิตที่สืบเนื่องจากกระบวนการรักษาโควิด […]

ศิริราชเลิกลงทะเบียนฉีดแอสตร้าเข็มแรก เหตุไม่ตรงกับนโยบายวัคซีนไขว้ของสธ.

ศิริราชประกาศยกเลิกลงทะเบียนฉีด วัคซีนโควิด แอสตร้าเซนเนก้า เข็มแรก เหตุไม่ตรงกับนโยบายวัคซีนไขว้ ของ สธ.ที่ต้องใช้ ซิโนแวค ก่อน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 10 กันยายน คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งยกเลิกการลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนป้องกัน covid-19 สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ระบุว่า ตามที่โรงพยาบาลศิริราชเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปลงทะเบียนจองวันและเวลาฉีดวัคซีน covid-19 ของบริษัท astrazeneca สำหรับเดือนกันยายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 10 ถึง 20 กันยายน 2564 สำหรับการฉีดเข็มหนึ่งเท่านั้น แต่เนื่องจากมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนซึ่งไม่ตรงกับนโยบายการบริหารจัดการวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุขที่จะจัดให้มีการเข้ารับวัคซีนชนิด ซิโนแวค เป็นเข็มที่ 1 และวัคซีน astrazeneca เป็นเข็มที่ 2 โรงพยาบาลศิริราชจึงขอยกเลิกการลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนป้องกัน covid-19 สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และขอแสดงความเสียใจรวมถึงขออภัยในความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น ณ ที่นี้ หากโรงพยาบาลศิริราชได้รับการจัดสรรวัคซีนสำหรับดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขแล้วจะรีบดำเนินการต่อไปโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ประกาศ […]

ต่อ “เคอร์ฟิว” คง 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ถึง 30 ก.ย. ราชกิจจานุเบกษาประกาศแล้ว

ราชกิจจานุเบกษา ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 33) ต่อ “เคอร์ฟิว” คง 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ถึง 30 ก.ย. ต่อ “เคอร์ฟิว” คง 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ถึง 30 กันยายน 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 33) ความว่า ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นคราวที่ 13 จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 นั้น เพื่อเป็นการบังคับใช้บรรดามาตรการตามข้อกำหนดที่ได้ประกาศไว้แล้วต่อเนื่องไปให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่รัฐบาลและพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนสามารถเข้าควบคุมและบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินให้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ฝ่ายสาธารณสุขและหน่วยงานที่รับผิดชอบจึงได้ประเมินผลและความเหมาะสมของมาตรการต่าง ๆ เสนอต่อศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา […]

เตรียมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ นร.กลุ่มเสี่ยงสังกัด กทม. 21 ก.ย.นี้

กรุงเทพมหานคร เตรียมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ให้นักเรียนอายุตั้งแต่ 12-18 ปี กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ใน 437 โรงเรียนสังกัด กทม. ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย.นี้ โดยให้ลงทะเบียนถึงวันพรุ่งนี้ (8 ก.ย.) วันนี้ (7 ก.ย.2564) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ขณะนี้ กทม.กำลังเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มแรก ให้กับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงสังกัด กทม. โดยประชาสัมพันธ์แจ้งโรงเรียนในสังกัด กทม. ทั้ง 437 โรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 12-18 ปี (กลุ่มเสี่ยงที่มีโรคเรื้อรัง) เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์กับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. 64 โดยให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ผ่าน QR Code ตั้งแต่วันที่ 6-8 ก.ย.2564 ทั้งนี้ นักเรียนที่จะได้รับการฉีดวัคซีนต้องได้รับการประเมินจากแพทย์ โดยมีเอกสารที่ระบุการเจ็บป่วย เช่น ใบรับรองแพทย์ หรือใบนัดตรวจสถานพยาบาล […]

กสร.ย้ำ! กิจการคลายล็อกดาวน์ 1 ก.ย. นายจ้างต้องเรียก พนง.เข้าทำงาน

กสร.ย้ำ! กิจการคลายล็อกดาวน์ 1 ก.ย.64 นายจ้างต้องเรียก พนง.เข้าทำงาน เตือนลูกจ้างระวังขาดงานเกิน 3 วัน กสร. ชี้แจงสิทธิหน้าที่ของนายจ้าง และลูกจ้างในกิจการที่ได้รับการผ่อนคลายล็อกดาวน์ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 พร้อมเน้นย้ำให้ดำเนินกิจการตามมาตรการและเงื่อนไขตามที่ ศบค. กำหนด เพื่อป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) วันนี้ (31 ส.ค.64) นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เห็นชอบมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป มีผลให้สถานประกอบกิจการตามข้อกำหนดดังกล่าวสามารถเปิดและดำเนินกิจการได้ เช่น กิจการร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม เป็นต้น ซึ่งนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กำชับให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดูแลสิทธิประโยชน์ของนายจ้างและลูกจ้างสำหรับกิจการที่ทางราชการผ่อนคลายให้ดำเนินกิจการได้ โดยให้นายจ้างเรียกลูกจ้างมาทำงานตามปกติ หากนายจ้างไม่เรียกให้ลูกจ้างมาทำงาน นายจ้างยังมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง หากนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้ อาจถือเป็นการเลิกจ้างลูกจ้างโดยปริยาย […]

โควิดคร่า “ท่านผู้หญิงบุญเรือน” ภริยาอดีตนายกฯ “ชาติชาย” ในวัย 101 ปี

วันนี้ (14 ส.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า ท่านผู้หญิงบุญเรือน ชุณหะวัณ ภริยาของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรี เสียชีวิตแล้วในวัย 101 ปี จากการติดเชื้อโควิด-19 โดยเฟซบุ๊ก “Tisana Choonhavan Marchal” บุตรสาวของนายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า คุณย่าได้จากไปแล้วจากการติดเชื้อโควิด-19 เมื่อเช้าเวลา 01:38 น. ไปด้วยอายุ 101 ปี ขอบพระคุณสำหรับทุกอย่างในชีวิตของแก้ว และที่ทำคุณูปการให้แก่ประเทศเรา ท่านเป็นสตรีหมายเลข1 ที่พูดได้ถึง 7 ภาษา และเป็นผู้ช่วยของคุณปู่สมัยเป็นนักการทูต (คุณปู่จะพูดภาษาต่างชาติได้น้อยกว่าคุณย่า) ทำให้คุณปู่เวลาไปเจราจากับทูตประเทศอื่นๆ รัฐมนตรีต่างประเทศ นายกรัฐมนตรีหรือประธานาธิบดีต่างประเทศ สมัยคุณปู่เป็นทูตและเป็นรัฐมนตรีการต่างประเทศ มาจนถึงเป็นนายกรัฐมนตรี ประสบความสำเร็จในการต่างประเทศมาก จนกระทำการ “เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า” ในช่วงสงครามเย็นได้สำเร็จ เพราะมีสตรีหมายเลขหนึ่งคนนี้คอยอยู่เคียงข้างตราบจนวันสุดท้าย คุณย่าร้องเพลงเก่ง และมีพรสวรรค์ในการร้องเพลงโอเปร่า ตอนเด็กๆ จะร้องให้แก้วฟังเป็นประจำ โดยเฉพาะเพลง “ดอกแก้ว” ของคุณสุเทพ วงศ์กำแหงให้แก้วฟัง รักและคิดถึงมากจากแก้วตา สำหรับท่านผู้หญิงบุญเรือนสมรสกับพลเอกชาติชาย […]

คปภ. ปลดล็อก ใช้ผล RT-PCR แทนใบรับรองแพทย์ เคลม ประกันโควิด เจอ-จ่าย-จบ ได้

คปภ. ปลดล็อกให้บริษัทประกันภัยใช้ผล RT-PCR แทนใบรับรองแพทย์ เคลม ประกันโควิด เจอ-จ่าย-จบ ได้ วันที่ 7 สิงหาคม 2564 เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานว่า นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) ระบุว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในปัจจุบันมีความรุนแรง มีผู้ป่วยจำนวนมาก ทำให้การพบแพทย์เพื่อเข้าถึงการรักษาพยาบาลและการขอใบรองแพทย์เป็นไปได้ยาก และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย รวมทั้ง ลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตลอดจนให้เกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติการให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย COVID–19 แบบเจอ จ่าย จบ ซึ่งมีความล่าช้าในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนในหลาย ๆ กรณี นายสุทธิพล ระบุว่า ตนในฐานะนายทะเบียนจึงได้ออกคำสั่งนายทะเบียนที่ 45/2564 เรื่อง การใช้เอกสารประกอบการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 สำหรับบริษัทประกันชีวิต และคำสั่งนายทะเบียนที่ 46/2564 เรื่อง การใช้เอกสารประกอบการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย […]

ข่าวดี! ไทยเตรียมใช้แอนติบอดี้ค็อกเทลรักษาโควิด ประเดิมบำราศนราดูร

แอนติบอดี้ค็อกเทล ยารักษาโควิดโดยตรงเข้าไทยแล้ว เตรียมใช้ครั้งแรกที่บำราศนราดูร แพทย์ชี้ช่วยลดเวลาการครองเตียง-ลดอัตราเสียชีวิตกว่า 70% วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดในประเทศไทยทวีความรุนแรง ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยทะลุหลักหมื่นคนเกิน 10 วัน และทำยอดนิวไฮต่อเนื่อง กระทบทั้งจำนวนเตียง อุปกรณ์ทางการแพทย์ ไปจนถึงกลุ่มยารักษาโควิด ที่หน่วยงานหลายฝ่ายต้องเร่งผลิตและคิดค้นนวัตกรรมใหม่มารับมือ ต่อมา ยาแอนติบอดีแบบผสม (antibody cocktail) หรือแอนติบอดีค็อกเทล ที่โรชและรีเจนเนอรอนพัฒนาขึ้น ได้ถูกคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ได้ประกาศอนุมัติให้ใช้เพื่อการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบมีเงื่อนไขภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ในวันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา ตามที่ได้เคยเสนอข่าว ไขข้อสงสัยแอนติบอดี้ค็อกเทล ล่าสุด ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร หัวหน้าศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านการแพทย์แม่นยำ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ เปิดเผยในงาน “เจาะลึก ตัวเลือกการรักษาผู้ป่วย COVID-19 กับแอนติบอดีแบบผสม (antibody cocktail)” จากโรช (Roche) และ รีเจนเนอรอน (Regeneron) โดยระบุว่า ยาแอนติบอดี […]

สพฐ.ขอใช้พื้นที่โรงเรียนเป็น โรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วย

สพฐ.ส่งหนังสือแจ้งโรงเรียนในสังกัดที่ไม่ได้จัดการเรียนการสอนแบบ On Site รวมถึงโรงเรียนที่มีอาคารที่ไม่ได้ใช้จัดการเรียนการสอน ขอใช้พื้นที่เป็น รพ.สนาม รองรับผู้ป่วย COVID-19 ล่าสุดมีรายงานว่ามีโรงเรียนกว่า 30 แห่งได้รับการร้องขอใช้พื้นที่เป็น รพ.สนาม วันนี้ (19 ก.ค.2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นที่ฐาน (สพฐ.) ลงวันที่ 15 ก.ค.2564 ส่งถึงผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษาทุกเขต และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รายละเอียดในหนังสือดังกล่าว ระบุว่า ตามที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มสูงขึ้น และมีการระบาดไปทั่วประเทศ ส่งผลให้โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามในแต่ละพื้นที่ที่ทำการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ไม่เพียงพอ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนและสังคม จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 1. กรณีที่อาคารสถานที่ที่ไม่ได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแล้ว เช่น สถานศึกษายุบรวม ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อร่วมกันพิจารณาอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษา เป็นโรงพยาบาลสนาม 2. กรณีที่สถานศึกษาไม่ได้จัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ (On Site) เมื่อมีคำร้องขอใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน […]

หมอประสิทธิ์ ตอบคลับเฮาส์ เผยอนาคตไม่ควรสั่งนำเข้า ‘ซิโนแวค’ เพิ่มอีก

หมอประสิทธิ์ ตอบคลับเฮาส์ เผยอนาคตไม่ควรสั่งนำเข้า’ซิโนแวค’อีก เพราะประสิทธิภาพไม่พอ ยืนยันประสิทธิภาพของวัคซีนไฟเซอร์ดีกว่า ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 ก.ค.ที่ผ่านมา ในคลับเฮาส์ได้ตั้งกลุ่มพูดคุยกันในหัวข้อ Q&A : คณบดีศิริราช เรื่องวัคซีน COVID-19 และประเด็นต่างๆ โดยมีนพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าร่วมพูดคุยด้วย ซึ่งการพูดคุยเป็นการตอบคำถามและเผยข้อมูลสำคัญหลายประเด็น นพ.ประสิทธิ์ ระบุว่า วัคซีนไฟเซอร์ล็อต 1.5 ล้านโดสแรกที่จะเข้ามา เดิมจะถูกกระจายให้ประชากรกลุ่มเสี่ยง แต่หลังจากการประชุมได้ข้อสรุปว่าจะแบ่งให้บุคลากรด่านหน้า คาดจะเข้ามาในช่วงปลายเดือนนี้ หรือต้นเดือนหน้า โดยกรมควบคุมโรคได้สำรวจโรงพยาบาลว่ามีบุคลากรฉีดซิโนแวคไปแล้วกี่คน “หลังจากนี้ไม่ควรจะสั่งซิโนแวคมาเพิ่มอีกในอนาคต เพราะมีปัญหาเรื่องประสิทธิภาพ ควรดูวัคซีนที่ high quality เช่น AZ กับ JJ พวก mRNA รวมถึงโปรตีนซับยูนิต เช่น โนวาแวกซ์” ศ.นพ.ประสิทธิ์ ระบุว่า คนที่ได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกา หรือไฟเซอร์ เชื่อว่าเพียงพอต่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ควรให้ความสำคัญกับบุคลากรที่ได้รับซิโนแวค ประชาชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเป็นอันดับต้นๆ […]

1 2 3