เชียงใหม่ คุมเข้ม! มาจาก 10 จว.แดงเข้ม ต้องกักตัว 14 วัน

Advertisement เชียงใหม่ ตั้งด่านคัดกรองคนเข้าพื้นที่ ย้ำสแกน CM-CHANA มาจาก 10 จังหวัดสีแดงเข้ม และอ.แม่สอด จ.ตาก ต้องตรวจเชื้อทุกคน เว้นผู้ฉีดวัคซีนแล้ว แต่ยังต้องกักตัว 14 วัน จากสถานการณ์การระบาดของโควิด – 19 โดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะวิกฤตด้านสาธารณสุข ซึ่งอาจจะทำให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานหรือคนต่างจังหวัดที่เข้าไปทำงานยังพื้นที่เสี่ยงสูงเดินทางกลับภูมิลำเนามากขึ้น ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในต่างจังหวัดมากขึ้น เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2564 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีมติให้เพิ่มด่านตรวจทางถนนบนทางหลวงหมายเลข 11 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง (ขาเข้าเมือง) ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางเข้ามาในพื้นที่ของคนต่างจังหวัดด้วยรถโดยสารประจำทาง และรถยนต์ส่วนบุคคล โดยแบ่งออกเป็น 2 จุด ประกอบด้วย ด่าน อ.สารภี และด่านดอนจั่น อ.เมืองเชียงใหม่ จากเดิมที่มีการตั้งด่านตรวจเฉพาะในท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ สถานีขนส่งอาเขต และสถานีรถไฟเชียงใหม่ ซึ่งการตั้งด่านตรวจทางถนนจะเน้นตรวจสอบผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี […]