กสท. รับสมัครเจ้าหน้าที่ Agent CAT Contact Center ป.ตรีทุกสาขา ค่าจ้างวันละ525 บัดนี้-1มี.ค.62

    บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง วุฒิ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Agent CAT Contact Center ประจำส่วนบริการสัมพันธ์ contact center ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี สัญญาจ้างคราวละ 1 ปี ค่าจ้างรายวัน วันละ 525 บาท เปิดรับสมัครบัดนี้-1 มี.ค.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดใบสมัคร))

กสท. รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิ ป.โท สมัครออนไลน์บัดนี้-15ก.พ.62

  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ปฏิบัติงานส่วนวางแผนกลยุทธ์องค์กร 1 อัตรา และส่วนบริหารแผนงานและโครงการลงทุน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.โท ทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.cattelecom.com ภายในวันที่ 1-15 ก.พ.62 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัครโปรดโทรสอบถาม ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2104 3481, 0 2104 3322, 0 2104 4256 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

กสท.รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรีทุกสาขา หลายอัตรา สมัครทางไปรษณีย์ บัดนี้-8ก.พ.62

    บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง (มีกำหนดเวลาจ้าง) เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อและเรียกปฏิบัติงานเมื่อมีอัตราว่าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Agent Cat contact Center หลายอัตรา ประจำ กสท.นนทบุรี อัตราค่าจ้าง 525 บาท/วัน ผู้สมัครต้องอายุไม่เกิน 35 ปี ปริญญาตรีทุกสาขา สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ มีทักษะการพิมพ์สัมผัส หากมีประสบการณ์เป็น call center จะพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2562 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดโทรสอบถาม 02-1047084, 02-1047086 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)) ((คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร)) 

(สมัครทางไปรษณีย์ได้)กสท โทรคมนาคม รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-18พ.ค.61

    บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง (มีกำหนดเวลาจ้าง) เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อและเรียกปฏิบัติงานเมื่อมีอัตราว่าง วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ค่าจ้างวันละ 500 บาท เปิดรับสมัครบัดนี้-18 พ.ค.61 (สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-104-1100, 02-104-2110    

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-25เม.ย.61

    ฝ่ายบริหารและติดตามคุณภาพบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง (มีกำหนดเวลาจ้าง) เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อและเรียกปฏิบัติงานเมื่อมีอัตราว่าง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา อายุไม่เกิน 35 ปี มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี จะพิจรณาเป็นพิเศษ มีทักษะการพิมพ์สัมผัส ใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร : ส่วนพัฒนา CAT Contact Center ฝ่ายบริหารและติดตามคุณภาพบริการอาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 144 ศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี 299 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. 02-1047084,02-1047086 บัดนี้-25เม.ย.61  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(สมัครทางอีเมล์ได้)บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)รับสมัครงานวุฒิ ปวส.15-19ม.ค.61

    บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นอัตราค่าจ้างทำของ (จ้างเหมา) 10 อัตรา เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อและเรียกปฏิบัติงานเมื่อมีอัตราว่าง  ปวส.สาขาอิเล็กทรอนิกส์/โทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/เทคนิคคอมพิวเตอร์ 8 อัตรา ปวส.สาขาไฟฟ้ากำลัง 2 อัตรา อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร หากมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ)  สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ 15-19 ม.ค.61  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารประกาศ)  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร 

(สมัครทางไปรษณีย์ได้)บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา18-31ม.ค.61

    บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ฝ่ายบริหารและติดตามคุณภาพบริการ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง (มีกำหนดเวลาจ้าง) ตำแหน่ง ลูกจ้างปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำส่วนรับแจ้งเหตุขัดข้อง จำนวน 6 อัตรา ค่าจ้าง วันละ 500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา อายุไม่เกิน 35 ปี วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์ สถานที่รับสมัคร : ส่วนรับแจ้งเหตุขัดข้องฝ่ายบริหารและติดตามคุณภาพบริการ อาคาร CAT Tower ชั้น 7 เลขที่ 72 ถ.เจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 วันที่เปิดรับสมัคร : 18-31 มกราคม 2561 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม     […]

กสท รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 1-23มิ.ย.60

  ฝ่ายบริหารและติดตามคุณภาพบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง (มีกำหนดเวลาจ้าง) 14 อัตรา ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ Agent CAT Contact Center ประจำส่วนบริการสัมพันธ์ (Contact Center) ศูนย์โทรคมนาคม ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 1-23 มิ.ย.60 ตามรายละเอียดในเอกสารด้านล่างนี้ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร         

1 2