(สมัครออนไลน์)สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท24-31ก.ค.60

Advertisement   Advertisement สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  1. พนักงานส่งเสริมการลงทุน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี Advertisement 2. พนักงานส่งเสริมการลงทุน 1 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท – ได้รับวุฒิ ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ทางเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการจัดการระหว่างประเทศ ทางธุรกิจระหว่างประเทศ ทางการตลาด เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://boi.job.thai.com ภายในวันที่ 24-31 ก.ค.60  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

BOI รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-9มิ.ย.60

  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะ – ได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา – มีบุคลิกดี และมีใจรักบริการ (Service Mind)  – มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 46 หมู่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ภายในวันที่ 29 พ.ค.-9 มิ.ย.60 ในวันและเวลาราชการ โปรดแต่งกายสุภาพ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(สมัครออนไลน์)BOI รับสมัครสอบรับราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน15,000-16,500 27มี.ค.-20เม.ย.60

  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ – ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง ทางเศรษฐศาสตร์การคลัง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางรัสเซียศึกษา และ – เป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรีขึ้นไป เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://boi.job.thai.com ในหัวข้อ "ใบสมัครออนไลน์" หรือ www.boi.go.th หัวข้อ "รับสมัครบุคลากร" ภายในวันที่ 27 มี.ค.-20 เม.ย.60 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(สมัครออนไลน์) BOI รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส. 1-8ธ.ค.59

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการลงทุน หน่วยที่ 1 พนักงานสนับสนุนการลงทุน กลุ่มงานบริการ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิ ปวส. สาขาต่อไปนี้ – สาขาวิชาการบัญชี – สาขาวิชาการตลาด – สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หน่วยที่ 2 พนักงานสนับสนุนการลงทุน กลุ่มงานบริการ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จบ วุฒิ ปวส. สาขาต่อไปนี้ – สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ – สาขาวิชาการตลาด – สาขาวิชาภาษต่างประเทศธุรกิจบริการ – สาขาวิชาการโรงแรม สมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ https://boi.job.thai.com หัวข้อ "รับสมัครบุคลากร" > "ใบสมัครออนไลน์" ภายในวันที่ 1-8 ธ.ค.59 คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(สมัครออนไลน์) BOI เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท รับสมัครบัดนี้-2พ.ย.59

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท 4 อัตรา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.boi.go.th หรือ https://boi.job.thai.com ภายในวันที่ 26 ต.ค.-2 พ.ย.59  คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครงาน พนักงานส่งเสริมการลงทุน (19 -31 ก.ค.56)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัคงานราชการ พนักงานส่งเสริมการลงทุน ระดับป.ตรี ป.โท (19 -31 ก.ค.56)   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สมัครงานราชการ  ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน รายละเอียดดังต่อไปนี้ ชื่อตำแหน่ง : พนักงานส่งเสริมการลงทุน อัตราเงินเดือน : 19,680 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง [highlight]ระดับการศึกษา : ปริญญาโท[/highlight] คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : [highlight]ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์[/highlight] ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1)รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจ การลงทุน และภาวะอุตสาหกรรม 2)รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำยุทธศาสตร์และ นโยบายส่งเสริมการลงทุน 3)ประสานงานการจัดประชุม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมต่างๆ ของสำนักยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุน 4)ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะทำงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   ระดับปริญญาตรี […]

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการลงทุน 19 มิ.ย. – 11 ก.ค. 2556 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)เปิดสอบ งานราชการ 2556 ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 16,400 – 18,040 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ : 1) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ – สาขาวิชาบัญชี – สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ – สาขาวิชาบริหารธุรกิจ – สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมไฟฟ้า […]

1 2