“5พรรคเล็ก” ขอถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาล ขอทำหน้าที่ฝ่ายค้านอิสระ

Advertisement ซึ่งแนวทางการทำงานคือ นโยบายใดของรัฐบาลที่ดี ฝ่ายค้านอิสระก็พร้อมที่จะสนับสนุน แต่ถ้าหากนโยบายใดที่เห็นแล้วไม่เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน และประเทศชาติ ก็จะไม่ยกมือสนับสนุน ส่วนสาเหตุของการถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาล เพราะรู้สึกอึดอัด จากการที่รัฐบาลทำผิด ก็ต้องบอกว่าถูก ซึ่งมองว่า การเป็นฝ่ายค้านอิสระ น่าจะทำงานสะดวกกว่า ว่ากันไปตามเนื้อผ้าการทำงานของรัฐบาล