นศ.19 มหา’ลัยดัง ให้ คสช.สอบตกทุกด้าน ขอใครก็ได้เป็นนายกฯ ไม่ใช่ประยุทธ์!

Advertisement   โพลเผย น.ศ. 19 ม.ดัง ให้ คสช.สอบตกทุกด้าน-ขอใครก็ได้เป็นนายกฯ ไม่ใช่ประยุทธ์- ‘ธนาธร-ทักษิณ’ ยอดนิยม เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 20 พ.ค. ที่คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะเศรษฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในนาม Social Science Forum ร่วมกับเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง (คนส.) ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) และกลุ่มองค์กรทางสังคมต่างๆ ร่วมจัดกิจกรรมวิชาการ “D-Move ก้าวที่ดีเลือกทางที่เดิน” มีการจัดแถลงข่าวและอภิปรายผล “การสำรวจความคิดเห็นทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัย” ของเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง (คนส.) จากกลุ่มตัวอย่าง 2,175 คน จาก 19 มหาวิทยาลัยคือ ม.ธรรมศาสตร์ จุฬาฯ ม.เกษตรศาสตร์ ม.รามคำแห่ง […]