กรมชลประทาน รับสมัครสอบบรรจุ80อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี บัดนี้-23พ.ย.65

Advertisement Advertisement   กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ต้องผ่าน ก.พ.) 1. เจ้าพนักงานธุรการ 7 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา 2. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 9 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 3. เจ้าพนักงานการเกษตร 1 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชา เกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาช่างกลการเกษตร 4. เจ้าพนักงานอุทกวิทยา 1 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง 5. นายช่างชลประทาน 23 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ […]

กรมควบคุมโรค รับสมัครพนักงาน ป.ตรี ไม่ต้องผ่าน ก.พ.บัดนี้-14ต.ค.65

    สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ 1. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา ป.ตรี ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) มีความรู้ ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พื้นฐาน เช่น Microsoft Office Word, Excel, Power point และการใช้ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, ตัดต่อวีดีโอ หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีทักษะในตรวจสอบสภาพและ ดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสารสนเทศให้มีคุณภาพพร้อมใช้งาน อยู่เสมอ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ 2. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ป.ตรีทุกสาขาวิชา มีสัญญาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร […]

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯขอนแก่น รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.6/ป.ตรี

  จังหวัดขอนแก่นรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแลประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี อัตราเงินเดือน 15,000 บาท 2. พนักงานขับรถยนต์ วุฒิ ม.6 อัตราเงินเดือน 9,400 ค่าครองชีพ 600 บาท สมัครพร้อมยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเอง ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ส่วนอำนวยการ เลขที่ 255/51 ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร 0-4323-7971 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 – 23 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น. วัน เวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่าน ก.พ.

  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนในสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 1. พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ป.ตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 2. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ป.ตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาการเงินและการลงทุน เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ การเงิน การบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาดและสถิติ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://citly.me/O4mkg  บัดนี้-10ส.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานปลัด ศธ.รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.208อัตรา บัดนี้-10มิ.ย.65

  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปฏิบัติงาน อ.ก.ค.ศ. 208 อัตรา 1. นักวิชาการเงินและบัญชี 13 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 12 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิซาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 3. นักวิชาการพัสดุ 15 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 4. นักประชาสัมพันธ์ 3 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 5. นักทรัพยากรบุคคล 30 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอีนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 6. นักวิชาการศึกษา 43 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอีนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 19 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 8. นิติกร […]

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบบรรจุ9อัตรา ป.ตรี/ป.โท

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา (1) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) 2 อัตรา ปฏิบัติงานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ค่าตอบแทน เดือนละ 19,500 บาท วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ (2) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปริญญาโท) 1 อัตรา ปฏิบัติงานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ค่าตอบแทน เดือนละ 21,000 บาท วุฒิ ป.โท ในสาขาวิชาทางด้านสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ (3) นักวิชาการเผยแพร่ (ปริญญาโท) 1 อัตรา ปฏิบัติงานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ค่าตอบแทน เดือนละ 21,000 […]

ม.ขอนแก่น รับสมัครพนักงาน ป.ตรี 15อัตรา บัดนี้-12พ.ค.65

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 15 อัตรา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท ป.ตรีทุกสาขา มีประสบการณ์ทำงานในด้านพัฒนานักศึกษา ด้านงานบริการการศึกษาบริการวิชาการ หรือ ด้านบริหารงานทั่วไป ไม่น้อยกว่า 2 ปี และ มีหนังสือรับรอง นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ มีความสามารถในการอ่าน วิเคราะห์ ข้อมูล เชิงเทคนิคภาษาอังกฤษได้ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า (สื่อสารหรือโทรคมนาคม) มีทักษะทางวิชาชีพที่สามารถสนับสนุนระบบ ฐานข้อมูลและระบบเครือข่าย (Network) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งส่วนระบบเครือข่าย และคำสั่ง […]

สำนักงานนโยบายจราจร รับสมัครจนท.บริหารงานทั่วไป ป.ตรี บัดนี้-12พ.ค.65

  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) อัตราเงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) บัดนี้-12พ.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนที่เว็บไซต์ https://otp.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กรมชลประทาน รับสมัครนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 2 อัตรา บัดนี้-30ก.ย.64

  กรมชลประทาน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัครตั้งแต่วันที่ 20-30 กันยายน 2564 ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 2 อัตรา คุณสมบัติ 1. มีความรู้ด้าน EIA 2. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, excel, PowerPoint) 3. สามารถออกทํางานภาคสนามต่างจังหวัดได้ 4. ประสานงานต่างๆ หรืองานที่ได้รับมอบหมาย ระยะเวลาการรับสมัคร วันที่ 20 – 30 กันยายน 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (ในเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.) โปรดส่งใบสมัครพร้อมแนบรูปถ่าย และเอกสารดังนี้ 1. สำเนาการศึกษา 1 ใบ 2. […]

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ 5 – 20 พ.ค.64

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 5 – 20 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา  * ไม่ต้องผ่าน ก.พ * ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ปวส. 2. นักวิชาการศาสนา จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 4. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 5. นิติกร จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน […]

1 2