ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ/ปวส./ป.ตรี บัดนี้-19ก.ย.61

Advertisement     ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ 7 อัตรา ป.ตรีทางด้านเกษตรหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้ หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปวส.หรือเทียบเท่าสาขาบริหารธุรกิจ สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้ หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ พนักงานธุรการ 1 อัตรา ปวส.หรือเทียบเท่าสาขาบริหารธุรกิจ สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้ หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ  พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีใบอนุญาตขับรถยนต์ทั้งประเภท 1 และ 2 สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้ หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ พนักงานทำความสะอาด 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ พนักงานรักษาความปลอดภัย 4 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ พนักงานช่วยปฏิบัติงานผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ 2 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สุขภาพแข็งแรง สามารถใช้แรงงานได้ สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้ หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี ภายในวันที่ 3-19 ก.ย.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม      

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี17-21ก.ย.61

    สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา (จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองแล้ว) นักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ (จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองแล้ว) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว วุฒิ ปวช.ทุกสาขา (จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองแล้ว) เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว วุฒิ ปวช.ทุกสาขา (จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองแล้ว) ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคาร 1 […]

ไม่ต้องผ่านภาค ก! สำนักงานศาลยุติธรรมจะเปิดรับสมัครเดือน ธ.ค.นี้ ใครมีวุฒิ ป.ตรี นิติฯ รัฐศาสตร์ บริหารฯ บริหารรัฐกิจ การจัดการ อ่านหนังสือรอเลย!!

      สำนักงานศาลยุติธรรม จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานศาลบยุติธรรมปฏิบัติการ คุณสมบัติเบื้องต้น : ไม่ต้องผ่าน ก.พ. ภาค ก คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :  นิติกรปฏิบัติการ : ป.ตรี นิติศาสตร์ เจ้าพนักงานศาลบยุติธรรมปฏิบัติการ : ป.ตรี นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารฯ บริหารรัฐกิจ การจัดการ คาดว่าจะเปิดรับสมัครช่วง ธ.ค.61 ดำเนินการสอบ ม.ค.62 รายละเอียดอื่น ๆ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทันทีที่ประกาศอย่างเป็นทางการจากสำนักงนศาลยุติธรรมออกมาแล้ว