สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ 5 – 20 พ.ค.64

Advertisement สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 5 – 20 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา  * ไม่ต้องผ่าน ก.พ * ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ปวส. 2. นักวิชาการศาสนา จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 4. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 5. นิติกร จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 6. […]

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี17-21ก.ย.61

    สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา (จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองแล้ว) นักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ (จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองแล้ว) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว วุฒิ ปวช.ทุกสาขา (จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองแล้ว) เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว วุฒิ ปวช.ทุกสาขา (จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองแล้ว) ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคาร 1 […]

สภาพัฒน์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส. 6 อัตรา!!

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ 1. นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. ในสาขาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิชาการออกแบบ, ไม่ต้องผ่าน ก.พ.  รับสมัครวันที่ 12-27 พ.ค.59 2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 3 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือบริหารธุรกิจ – ผ่าน ก.พ. ระดับ ปวส. 3. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือบริหารธุรกิจ – ผ่าน ก.พ. […]