องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงาน 47 อัตรา

Advertisement Advertisement   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 47 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 พนักงานจ้างทั่วไป 13 ตำแหน่ง 47 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา – ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท – เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000.- บาท – รวมเดือนละ 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 1. คนงานทั่วไป (โรงปุ๋ย) 1 อัตรา Advertisement 2. คนงานทั่วไป (ประจำตลาดกลาง) 1 อัตรา 3. คนงานทั่วไป (ทุ่งหันตรา) 1 […]

เทศบาลเมืองตาก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 22 อัตรา

  เทศบาลเมืองตาก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-21 กันยายน 2564 เทศบาลเมืองตาก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ผู้ช่วยครู สาขาวิชาสังคมศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. ผู้ช่วยครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 1 อัตรา วุฒิ ปวช.ทุกสาขา หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่านี้ทุกสาขา 4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. […]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร รับสมัครพนักงานจ้าง 5 อัตรา บัดนี้-18 ส.ค.64

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-18 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. ทุกสาขา 2. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ตั้งแต่วันที่ 9-18 สิงหาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ สามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4571-1642 หรือทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ที่ www.yst-pao.go.th ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

บริษัท เบทาโกร รับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการ 142 อัตรา

  ประกาศรับสมัครงานบริษัท 142 ตำแหน่ง รับคนพิการด้วย โดย บริษัท เบทาโกร (BETAGRO) ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป ทุกสาขาวิชาชีพ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เพื่อเลือกสรรให้ปฏิบัติงานทั้งในกรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครงานบริษัท เบทาโกร ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว เช็คตำแหน่งงานว่าง 16 ตำแหน่ง พร้อมคลิกลิงก์แนบท้ายประกาศเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พร้อมสมัครงานออนไลน์ได้ทันที ตำแหน่งงานบริษัทที่เปิดรับ ผู้แทนขาย (Modern Trade / Food service / Traditional trade) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคลังสินค้า ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน BETAGRO Deli ผู้ช่วยผู้จัดการ BETAGRO Deli เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคลังสินค้า (ประจำ ประชาอุทิศ, นวมินทร์) เจ้าหน้าที่ผลิต เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำสำนักงานใหญ่) สัตวบาล เจ้าหน้าที่อาวุโสความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม Coordinator (ประจำสำนักงานใหญ่) ผู้จัดการร้านประจำ (Betagro Deli) เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Chemical […]

(17อัตรา)สำนักงานเขตธนบุรี รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ 6-27ม.ค.60

สำนักงานเขตธนบุรี รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรุงเทพมหานคร ไม่จำกัดวุฒิ 17 อัตรา ตำแหน่งต่อไปนี้ ฝ่ายปกครอง 1. พนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท 2. พนักงานสถานที่ บ 1 จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ฝ่ายโยธา พนักงานเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดูดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ) ส 1 จำนวน 1 อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท ฝ่ายรายได้ พนักงานขับรถยนต์ ส 1 จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 1. นายท่า ส 1 จำนวน 1 […]

(36อัตรา สมัครออนไลน์)กรมศิลปากร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 19ธ.ค.59-10ม.ค.60

กรมศิลปากรรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2560 ไม่จำกัดวุฒิ/ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี 34 ตำแหน่ง 36 อัตรา 1. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท สังกัด กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริการกลาง กรมศิลปากร – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาสังคมาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 2. ผู้ช่วยนักโบราณคดี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท สังกัด กลุ่มวิชาการโบราณคดีใต้น้ำ กองโบราณคดีใต้น้ำ กรมศิลปากร – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี และต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมการดำน้ำ (Scuba Diving) โดยมีหนังสือรับรองจากสถาบันหรือองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมการดำน้ำและต้องเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายเหมาะสมกับการปฏิบัติานใต้น้ำ โดยมีใบรับรองจากแพทย์สาขาเวชศาสตร์ใต้น้ำ 3. ผู้ช่วยนักโบราณคดี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท […]

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ7-25ต.ค.59 เงินเดือน15,000

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา มีความประสงค์รับสมัครงานประเภทลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษา " ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) อัตราเงินเดือน 15,000 บาท +เบี้ยเลี้ยงระหว่างปฏิบัติหน้าที่ คุณสมบัติ 1. มีสัญชาติไทย 2. อายุ 20 ปีบริบูรณ์ 3. สามารถสื่อสาร อ่านออก เขียนได้ ในภาษากัมพูชาหรือภาษาเมียนมาเป็นอย่างดี 4. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เอกสารประกอบการรับสมัคร 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาวุฒิการศึกษา 4. รูปถ่ายจำนวน 3 รูป กำหนดการรับสมัคร ผู้สนใจติดต่อยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเอง ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา (ข้างดับเพลิง) เลขที่ 9 ถ.สายบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2559 – 25 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30 […]

กองบิน 4 นครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

กองบิน 4 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : พนักงานรักษาสถานที่ (เพศชาย) 1 อัตรา เงินเดือน 7,000 บาท ปฏิบัติงานตามวันและเวลาราชการ คุณสมบัติทั่วไป – เป็นผู้มีสัญชาติไทย – อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการ) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ระยะเวลาการจ้างเหมา – วันที่ทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 ก.ย.59 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการกองบิน 4 ตั้งแต่วันที่ 23-30 มิ.ย.59 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 4 โทร. 0 5626 1071 ต่อ 5-3248, 5-3211 […]

(ไม่จำกัดวุฒิ-ม.3) อบจ.ภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้าง ครั้งที่3/2559 เงินเดือน10,000-11,400

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2559 ครั้งที่ 3  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีทักษะ จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา 1) เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – วุฒิ ม.3/มศ.3 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ – มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากนายจ้างหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ – ผ่านการอบรมการใช้วิทยุแบบสังเคราะห์ความถี่ อัตราค่าตอบแทน : เดือนละ 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 11,400 บาท ระยะเวลาจ้าง : ไม่เกินคราวละ 4 ปี 2) เจ้าหน้าที่ประจำรถตรวจการณ์ 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย – วุฒิ […]

สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข วุฒิ ป.ตรี-ไม่จำกัดวุฒิ

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปฏิบัติงานที่ สถาบันพยาธิวิทยา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. พนักงานบริการเอกสารทั่วไป (ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย) จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 7,590 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,960 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ >>>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไปและนักวิชาการคอมพิวเตอร์<<< 3. นักวิชาการพัสดุ ค่าตอบแทน 18,000 บาท จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) ป.ตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือการเงิน หรือทางการเงินและการธนาคาร หรือทางการจัดการ หรือทางการจัดการทั่วไป หรือทางการตลาด หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาพาณิชยศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาระบบสารสนเทศ  2) มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ […]

1 2