บริษัท เบทาโกร รับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการ 142 อัตรา

Advertisement   ประกาศรับสมัครงานบริษัท 142 ตำแหน่ง รับคนพิการด้วย โดย บริษัท เบทาโกร (BETAGRO) ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป ทุกสาขาวิชาชีพ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เพื่อเลือกสรรให้ปฏิบัติงานทั้งในกรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครงานบริษัท เบทาโกร ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว เช็คตำแหน่งงานว่าง 16 ตำแหน่ง พร้อมคลิกลิงก์แนบท้ายประกาศเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พร้อมสมัครงานออนไลน์ได้ทันที ตำแหน่งงานบริษัทที่เปิดรับ ผู้แทนขาย (Modern Trade / Food service / Traditional trade) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคลังสินค้า ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน BETAGRO Deli ผู้ช่วยผู้จัดการ BETAGRO Deli เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคลังสินค้า (ประจำ ประชาอุทิศ, นวมินทร์) เจ้าหน้าที่ผลิต เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำสำนักงานใหญ่) สัตวบาล เจ้าหน้าที่อาวุโสความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม Coordinator (ประจำสำนักงานใหญ่) ผู้จัดการร้านประจำ (Betagro Deli) เจ้าหน้าที่จัดซื้อ […]

(17อัตรา)สำนักงานเขตธนบุรี รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ 6-27ม.ค.60

สำนักงานเขตธนบุรี รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรุงเทพมหานคร ไม่จำกัดวุฒิ 17 อัตรา ตำแหน่งต่อไปนี้ ฝ่ายปกครอง 1. พนักงานรักษาความปลอดภัย บ 1 จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท 2. พนักงานสถานที่ บ 1 จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ฝ่ายโยธา พนักงานเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดูดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ) ส 1 จำนวน 1 อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท ฝ่ายรายได้ พนักงานขับรถยนต์ ส 1 จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 1. นายท่า ส 1 จำนวน 1 […]

(36อัตรา สมัครออนไลน์)กรมศิลปากร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 19ธ.ค.59-10ม.ค.60

กรมศิลปากรรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2560 ไม่จำกัดวุฒิ/ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี 34 ตำแหน่ง 36 อัตรา 1. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท สังกัด กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริการกลาง กรมศิลปากร – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาสังคมาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 2. ผู้ช่วยนักโบราณคดี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท สังกัด กลุ่มวิชาการโบราณคดีใต้น้ำ กองโบราณคดีใต้น้ำ กรมศิลปากร – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี และต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมการดำน้ำ (Scuba Diving) โดยมีหนังสือรับรองจากสถาบันหรือองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมการดำน้ำและต้องเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายเหมาะสมกับการปฏิบัติานใต้น้ำ โดยมีใบรับรองจากแพทย์สาขาเวชศาสตร์ใต้น้ำ 3. ผู้ช่วยนักโบราณคดี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท […]

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ7-25ต.ค.59 เงินเดือน15,000

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา มีความประสงค์รับสมัครงานประเภทลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษา " ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) อัตราเงินเดือน 15,000 บาท +เบี้ยเลี้ยงระหว่างปฏิบัติหน้าที่ คุณสมบัติ 1. มีสัญชาติไทย 2. อายุ 20 ปีบริบูรณ์ 3. สามารถสื่อสาร อ่านออก เขียนได้ ในภาษากัมพูชาหรือภาษาเมียนมาเป็นอย่างดี 4. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เอกสารประกอบการรับสมัคร 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาวุฒิการศึกษา 4. รูปถ่ายจำนวน 3 รูป กำหนดการรับสมัคร ผู้สนใจติดต่อยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเอง ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา (ข้างดับเพลิง) เลขที่ 9 ถ.สายบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2559 – 25 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30 […]

กองบิน 4 นครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

กองบิน 4 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : พนักงานรักษาสถานที่ (เพศชาย) 1 อัตรา เงินเดือน 7,000 บาท ปฏิบัติงานตามวันและเวลาราชการ คุณสมบัติทั่วไป – เป็นผู้มีสัญชาติไทย – อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (ต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการ) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ระยะเวลาการจ้างเหมา – วันที่ทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 ก.ย.59 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการกองบิน 4 ตั้งแต่วันที่ 23-30 มิ.ย.59 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 4 โทร. 0 5626 1071 ต่อ 5-3248, 5-3211 […]

(ไม่จำกัดวุฒิ-ม.3) อบจ.ภูเก็ต รับสมัครพนักงานจ้าง ครั้งที่3/2559 เงินเดือน10,000-11,400

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2559 ครั้งที่ 3  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีทักษะ จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา 1) เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – วุฒิ ม.3/มศ.3 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ – มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากนายจ้างหรือหน่วยงานหรือส่วนราชการซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ – ผ่านการอบรมการใช้วิทยุแบบสังเคราะห์ความถี่ อัตราค่าตอบแทน : เดือนละ 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 11,400 บาท ระยะเวลาจ้าง : ไม่เกินคราวละ 4 ปี 2) เจ้าหน้าที่ประจำรถตรวจการณ์ 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย – วุฒิ […]

สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข วุฒิ ป.ตรี-ไม่จำกัดวุฒิ

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปฏิบัติงานที่ สถาบันพยาธิวิทยา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. พนักงานบริการเอกสารทั่วไป (ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย) จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 7,590 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,960 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ >>>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไปและนักวิชาการคอมพิวเตอร์<<< 3. นักวิชาการพัสดุ ค่าตอบแทน 18,000 บาท จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) ป.ตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือการเงิน หรือทางการเงินและการธนาคาร หรือทางการจัดการ หรือทางการจัดการทั่วไป หรือทางการตลาด หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาพาณิชยศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาระบบสารสนเทศ  2) มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ […]

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง รับสมัครบุคคลภายนอกปฏิบัติงานราชการ 25 อัตรา

นายสมโภชน์ มณีรัตน์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เปิดเผยว่า เขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ ตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและแรงจูงใจในการอนุรักษ์สัตว์ป่าในพื้นที่มรดกโลกผืนป่าตะวันตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 25 อัตรา ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ตำแหน่ง : งานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า จำนวน 25 อัตรา คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร – มีสัญชาติไทย – เพศชาย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี – มีสุขภาพและร่างกายแข็งแรง – หากผ่านการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการมาแล้ว จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ – วุฒิการศึกษา (ถ้ามี) – หรือมีความสามารถพิเศษด้านการเดินป่า – สามารถปฏิบัติงานและดำรงชีพในป่าได้อย่างต่อเนื่อง – ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคร้ายแรงต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของข้าราชการพลเรือนสามัญ – ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดและโรคติดต่อร้ายแรง – ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจแก่สังคม – ไม่เป็นผู้เคยถูกต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา หรือมีประวัติเคยกระทำผิด เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท […]