เริ่ม1มี.ค.นี้!! ทำใบขับขี่ ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ตามมาตรฐานที่แพทยสภารับรอง

Advertisement   กรมการขนส่งทางบก ระบุ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. เป็นต้นไป การยื่นคำขอรับใบอนุญาตขับรถหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ตามแบบที่ แพทยสภารับรอง (2551) เท่านั้น ซึ่งผู้ขอรับใบรับรองแพทย์ต้องรับรองประวัติตนเอง การผ่าตัดโรคประจำตัวที่สำคัญ และลงลายมือชื่อในใบรับรองแพทย์ ยืนยันความถูกต้อง เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. เป็นต้นไป กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ผู้ ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ ประกอบการยื่นคำขอดำเนินการเพื่อแสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ โดยต้องเป็นใบรับรองแพทย์ ตามแบบมาตรฐานที่แพทยสภารับรอง(2551) ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศเท่านั้น เพื่อให้การตรวจสอบลักษณะต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ รายละเอียดในใบรับรองแพทย์ ตามแบบที่แพทยสภารับรอง แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ส่วนของผู้ขอรับใบรับรองแพทย์รับรองตนเอง ประวัติโรคประจำตัว ประวัติอุบัติเหตุและการเข้ารั บการผ่าตัดที่สำคัญ โดยผู้ขอรับใบรับรองแพทย์ต้องลงลายมือชื่อในใบรับรองแพทย์ เพื่อยืนยันว่าการให้ข้อมูลดังกล่าวของตนถูกต้องตามความเป็นจริง คู่ขนานกับการตรวจรับรองในส่วนที่ 2 ส่วนของแพทย์เป็นผู้วินิจฉัยและรับรองผู้ขอรับใบรั บรองแพทย์ว่าไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ปรากฏอาการของโรคจิต หรือจิตฟั่นเฟือน […]

เจอแบบนี้แล้วเดือด!! สาวป่วยเจ็บคอฉุนหนัก เจอใบรับรองแพทย์ให้เปลี่ยนงาน หมอแนะดูแลสุขภาพ!!

  หญิงโพสต์ฉุนเจ็บคอไปรักษา หมอแนะดูแลสุขภาพแต่เจ้าตัวอยากได้ใบรับรองแพทย์ จึงออกให้เชิงประชดหยุด 30 วัน และเห็นควรเปลี่ยนงาน ญาติคนไข้ไม่พอใจเข้าด่าทอและข่มขู่ ล่าสุด หมอไปแจ้งความแล้ว เพจเฟซบุ๊ก แหม่มโพธิ์ดำ โพสต์เรื่องราวของหญิงรายหนึ่งที่เล่าว่า มีอาการเจ็บคอจึงไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล จึงบอกไปว่าเวลาเจ็บคอในที่ทำงานก็จะดื่มน้ำอุ่นแต่ก็ไม่หาย แพทย์บอกว่าให้ทำเช่นนั้นต่อไปและไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์แต่หญิงคนนี้บอกว่าอยากหาย และต้องการใช้ไปยืนยันกับโรงงาน เพราะหยุดงานมาและต้องการรักษาให้หาย พร้อมโพสต์ภาพใบรับรองแพทย์ที่บอกว่าแพทย์ท่านนี้ใส่อารมณ์ด้วย ทั้งนี้ ในใบรับรองแพทย์ระบุว่า มีอาการหวัด จากสัมผัสอากาศเย็น เห็นควรปรับเปลี่ยนงาน และเห็นสมควรให้หยุดงานได้ 30 วัน ต่อมา เพจดังกล่าวได้โพสต์ความคืบหน้าในช่องแสดงความคิดเห็นว่า แพทย์ท่านนี้ไปแจ้งความแล้ว พร้อมทั้งเปิดเผยแชตที่มีผู้ส่งมาบอกเล่าด้วยว่า หญิงคนนี้ทำงานในห้องเย็นของโรงงานไก่ แพทย์แนะนำให้ไปดูแลสุขภาพ ไม่ต้องหยุด แต่คนไข้จะเอาใบรับรองแพทย์ไปลาแล้วก็เถียงกัน แพทย์ท่านนี้หงุดหงิดบอกต้องเปลี่ยนงาน ถ้ายังทำห้องเย็นต่อก็ป่วยตลอด จึงออกใบในเชิงประชดให้หยุด 1 เดือน สักพักญาติคนไข้ก็เข้ามาชี้หน้าด่าแพทย์อย่างหยาบคาย และให้ระวังตัวไว้ ถ้าออกนอกโรงพยาบาลโดนแน่. ข่าวจาก : ไทยรัฐออนไลน์