ผู้ขับขี่บิ๊กไบค์หนุนขนส่งออก’ใบขับขี่บิ๊กไบค์’ แต่ค้านเพิ่มโทษไม่พกใบขับขี่

Advertisement   หลักเกณฑ์ทำใบขับขี่บิ๊กไบค์อยู่ในร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและออกใบอนุญาตขับรถ และการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่อใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. … ใจความสำคัญคือ ผู้ขับขี่รถบิ๊กไบค์ จะต้องมีใบขับขี่บิ๊กไบค์ โดยเงื่อนไข คือ รถต้องมีกำลัง 400 ซีซี ขึ้นไป และผู้ที่จะได้ใบขับขี่ บิ๊กไบค์ต้องมีใบขับขี่รถขนาดเล็กมาก่อนถึงจะไปอบรมในโรงเรียนหรือสถาบันสอนขับรถที่จะมีหลักเกณฑ์กำหนดไว้  นางสุภา โชติงาม ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า มีการเตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่อบรมผู้ขับขี่บิ๊กไบค์เอาไว้แล้ว โดยให้โรงเรียน หรือศูนย์รถชั้นนำต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั่วประเทศเป็นผู้อบรมและออกใบรับรอง รวมทั้งการให้แพทย์ออกใบรับรองแพทย์ที่ต้องมีการรับรองโรคที่จะไม่ส่งผลต่อการขับขี่ด้วย  ขณะที่ผู้ขับขี่บิ๊กไบค์ ตัวแทนสมาคมพ่อค้าบิ๊กไบค์แห่งประเทศไทย เห็นด้วยหากมีการทำใบขับขี่เฉพาะรถจักรยานยนต์ในกลุ่มนี้ แต่อยากให้ดูแลหลักเกณฑ์ และการฝึกอบรมให้ได้มาตรฐานจริง ๆ นอกจากข้อเสนอแก้ไขกฎหมายเพิ่มใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์กลุ่มบิ๊กไบค์ยังมีข้อเสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มโทษสำหรับผู้ใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ไม่มีใบขับขี่ จากเดิมที่มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท เป็นเพิ่มโทษเป็น จำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท ใบขับขี่หมดอายุ เดิมปรับไม่เกิน 2,000 บาท เปลี่ยนเป็นจำคุก […]