สำนักงานอัยการสูงสุด รับโอนขรก.ตำแหน่งนิติกร 1-16พ.ย.61

Advertisement     สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการจากส่วนราชการอื่นมาปฏิบัติราชการสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ 11 อัตรา สำนักงานที่รับโอน สำนักงานคดีศาลสูงสุดภาค 9 ส่วนสนับสนุนงานอัยการศาลสูงสุดจังหวัดยะลา  สำนักงานอัยการจังหวัดนราธิวาส สำนักงานอัยการภาค 9 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 3 (ปัตตานี) สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานคดีศาลสูงสุดภาค 5 ส่วนสนับสนุนานอัยการสูงสุดจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานอัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานอัยการจังหวัดเกาะสมุย สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานอัยการจังหวัดบึงกาฬ (2 อัตรา) ยื่นหนังสือโอนพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานอัยการสูงสุด กลุ่มสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ ภายในวันที่ 1-16 พ.ย.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม