โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย รับสมัครครูผู้สอนประถมฯ-มัธยมฯหลายอัตรา บัดนี้-30เม.ย.61

Advertisement     โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอน จำนวน 13  อัตรา ครูสอนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา 1 ตำแหน่ง ครูสอนภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา 1 ตำแหน่ง ครูสอนคณิต ระดับประถมศึกษา 1 ตำแหน่ง ครูสอนคณิต ระดับมัธยมศึกษา 1 ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 1 ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา 1 ตำแหน่ง ครูสอนภาษาจีน 2 ตำแหน่ง ครูสอนวิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา 1 ตำแหน่ง ครูสอนวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ระดับมัธยมศึกษา 1 ตำแหน่ง ครูสอนสังคม ระดับประถมศึกษา 1 ตำแหน่ง ครูสอนสังคม ระดับมัธยมศึกษา 1 ตำแหน่ง ครูสอนฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษา 1 […]