เตรียมอุดมน้อมเกล้า รับสมัครธุรการ-จนท.โสตฯ-ตำแหน่งอื่นๆ บัดนี้-22เม.ย.65

Advertisement Advertisement   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 เมษายน 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า รับสมัครอัตราจ้างชั่วคราว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปีการศึกษา 2565 1. อัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว ที่รับสมัคร 1.1 อัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ งานทะเบียนวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) จบการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป 2) พิมพ์คอมพิวเตอร์ได้ดี และรวดเร็ว 3) มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Micosoft Office (Word, excel, power point) และการสืบค้น ข้อมูลทาง Internet เป็นอย่างดี 4) ใช้โปรแกรม Photo shop ออกแบบตกแต่งภาพได้ดี 5) มีความรู้ความสามารถในการรับส่ง E-mail 6) […]

รร.เตรียมอุดมศึกษา รับสมัครเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ บัดนี้-24 ก.พ.65

  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 17-24 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี รวมทั้งโปรแกรม ประยุกต์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานเอกสาร และโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี เช่น MS Office, Adobe Photoshop เป็นต้น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการออกแบบสื่อ Infographic นำเสนองานด้วย โปรแกรมต่าง ๆ ได้ และใช้งานโปรแกรมประยุกต์ เกี่ยวกับด้านกราฟิกในการออกแบบป้ายไวนิล หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ถ่ายภาพนิ่งและตัดต่อวีดิโอได้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร โต้ตอบ และประสานงานที่ดี ปฏิบัติงานอื่น […]