โรงเรียนอนุบาลระยอง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา (15 – 21 พ.ย.56)

Advertisement โรงเรียนอนุบาลระยอง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 พ.ย.56 ชื่อตำแหน่ง : ครูผู้สอน อัตราเงินเดือน : 15960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือแบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนอนุบาลระยอง อ.ระยอง. จ.ระยอง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ณ สถานที่รับสมัคร อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครที่นี้