โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน (22 – 26 ส.ค.56)

Advertisement โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม จ.นครสวรรค์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน (22 – 26 ส.ค.56)   โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน อัตราว่าง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน อัตราเดือนละ 15,๐๐๐ บาท สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธ์วิทยาคม ตำบลวังเมือง อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ครูผู้ช่วย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ในวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม ตำบลวังเมือง อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ และ E-OFFICE สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42