โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา

Advertisement Advertisement   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 มกราคม 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 5 อัตรา 1. กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย 2 อัตรา 2. กลุ่มวิชาเอกดนตรีศึกษา 1 อัตรา 3. กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา 4. กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท Advertisement คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีทางการศึกษาอื่นที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีวิชาเอกตรงตามอัตราว่างที่เปิดรับสมัคร 2) […]