โรงเรียนบ้านบุญเลอ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน (1 – 7 ส.ค.56)

Advertisement โรงเรียนบ้านบุญเลอ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน (1 – 7 ส.ค.56)     อัตราเงินเดือน :     ๑๕,๙๖๐ บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1  ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี วิชาเอกทั่วไป มีใบประกอบวิชาชีพครู ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ 1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามมาตราฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3.ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 4.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูและช่วยเหลือผู้เรียน สมัครงานด้วยตนเองที่ โรงเรียนบ้านบุญเลอ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮองสอน ตั้งแต่ 1 – 7 ส.ค.56 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 8 ส.ค.56 ทางเว็บไซต์ www.mhs2.go.th, www.data.bopp.obec.info/web/?Schoolid=1058402323   >>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานโรงเรียนบ้านบุญเลอ ตำแหน่งครูผู้สอน