โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน (15 – 19 ก.ค.56)

Advertisement โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา อ.เมือง จ.สตูล  เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน (ศิลปะ) (15 – 19 ก.ค.56) Advertisement   โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา เปิดรับสมัครงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน เอกวิชาศิลปะ อัตราเงินเดือน :     15960 บาท [highlight]จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง[/highlight] ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : Advertisement 1.มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรองและกำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิชาเอกศิลปะ [highlight]2.ต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา[/highlight] 3.ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช ผู้ใดสนใจสามารถ สมัครงานราชการโรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา ด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา อ.เมือง จ.สตูล  ตั้งตั้งวันที่ 15 – 19 ก.ค.56 ในวันเวลาราชการ […]