(มากกว่า36อัตรา)รพ.เมืองพัทยา รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./อนุปริญญา/ป.ตรี บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisement   โรงพยาบาลเมืองพัทยา  เปิดรับสมัครตำแหน่งงานว่างมากกว่า 36 อัตรา เพื่อสรรหาเข้าเป็นบุคลากรประจำเดือน พ.ค.-มิ.ย.60 – สวัสดิการ : ประกันสังคม /ประกันค่ารักษาพยาบาลของเมืองไทยประกันชีวิต/ ยูนิฟอร์ม /ค่าล่วงเวลา /ค่าเบี้ยกันดาร/โบนัสประจำปี – ตำแหน่งที่ 1-15 ติดต่อสอบถาม :  แผนกอำนวยการบริการ  โทร 038-103900 ต่อ 1251 หรือส่งข้อมูล (E-mail : [email protected]) – ตำแหน่งที่ 16-17 ติดต่อสอบถาม : แผนกการตลาด  โทร 0917690967 หรือส่งข้อมูล (E-mail : [email protected]) คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรม (Full Time) ด่วนมาก 1 อัตรา – สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต – ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมจากแพทยสภา – ได้รับวุฒิบัตรหรืออนุบัตรแพทย์สาขาเฉพาะทางจากแพทยสภา 2. แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (Full […]