โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จ.นครปฐม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (บัดนี้ – 25 ก.พ.57)

Advertisement โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จ.นครปฐม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 25 ก.พ.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (สาขาดูได้ตามลิ้ง) 2.ชื่อตำแหน่ง :ผู้ช่วยนักวิจัย อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (สาขาดูได้ตามลิ้ง) สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอำนวยการ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จ.นครปฐม ค่าสมัครสอบ 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ […]

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จ.นครปฐม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (บัดนี้ – 27 ธ.ค.56)

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จ.นครปฐม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 27 ธ.ค.56 ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอำนวยการ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) ตึกอำนวยการ ชั้น 3 52 หมู่ 2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม ค่าสมัครสอบ 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 8 มกราคม 2557 […]