(10อัตรา) รพ.เทพา รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ป.ตรี บัดนี้-16ธ.ค.59

Advertisement โรงพยาบาลเทพา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมา 10 อัตรา 1. พนักงานบริการ 3 อัตรา (กลุ่มงานการพยาบาล) เงินเดือน 7,590 บาท – ชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-40 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 16 ธ.ค.59) – วุฒิ ม.3 หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. พนักงานบริการ 2 อัตรา (กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ) เงินเดือน 7,590 บาท – ชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-40 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 16 ธ.ค.59) – วุฒิ ม.3 หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท – เพศหญิง อายุระหว่าง […]