(51อัตรา)รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครงานวุฒิ ป.6/ม.3/ปวช. บัดนี้-16ธ.ค.59

Advertisement โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราง 51 อัตรา 1. เจ้าพนักงานธุรการ (หญิง) 9 อัตรา เงินเดือน 8,146 บาท – อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) – ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาพณิชยการ – สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 2. พนักงานบริการ 1 อัตรา (หญิง) เงินเดือน 6,552 บาท – อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) – วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 3. พนักงานรักษาความปลอดภัย (ชาย) 5 อัตรา เงินเดือน 6,552 บาท – อายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) – วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 – ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือเรียน รด.มาแล้ว […]

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง9 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 กันยายน ถึง 5 กันยายน 2557   ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2.นิติกร 3.นักวิชาการเงินและบัญชี 4.นักวิชาการพัสดุ 5.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6.นักรังสีการแพทย์ 7.นักกิจกรรมบำบัด วุฒิ ม.ต้น – ป. ตรี (สาขาในแต่ละตำแหน่งดูได้ตามลิ้งประกาศรับสมัคร) ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงาน โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ 1 – 5 กันยายน 2557 ในวันทำการ เวลา 08.30 – 16.30 น. สอบถามรายละเอียดโทร 037 – 211088 ต่อ 2503 ค่าสมัครสอบ 200 […]

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย (25 – 31 ก.ค.56)

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย (25 – 31 ก.ค.56)   รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เปิดรับสมัครงานราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราเงินเดือน :    [highlight] 17,290 บาท[/highlight] จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     [highlight]ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาแพทย์แผนไทยหรือสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทยหรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์[/highlight] สมัครงานราชการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม www.cpa.go.th ค่าสมัครสอบ 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ : วันที่ 13 ส.ค.56   [highlight]>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร / เอกสารที่ใช้ในการสมัคร[/highlight]