โรงพยาบาลอ่างทอง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (บัดนี้ – 20 ม.ค.57)

Advertisement โรงพยาบาลอ่างทอง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 20 ม.ค.57 ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ทุกสาขา สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉน โรงพยาบาลอ่างทอง ค่าสมัคร 200 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 23 มกราคม 2557 ณ สถานที่รับสมัคร และทางเวบไซต์ http://ath.in.th/ อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้