โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เปิดรับสมัครสอบ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (บัดนี้ – 19 ส.ค.56)

Advertisement โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เปิดรับสมัครสอบ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (บัดนี้ – 19 ส.ค.56) โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เปิดรับสมัครงานราชการ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อตำแหน่ง :     นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน :     13,300-14,630 บาท ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่  ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ค่าธรรมเนียม 200 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา […]