โรงพยาบาลสะเดา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และจ้างเหมาบริการ 9 อัตรา

Advertisement   โรงพยาบาลสะเดา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และจ้างเหมาบริการ 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564 โรงพยาบาลสะเดา รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) และ (จ้างเหมาบริการ) ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) 1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 11,700.-บาท (ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยใน) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการ พยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. อายุ 22 ปีขึ้นไป 3. เพศหญิง/เพศชาย 4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการได้ 5. ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 6. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 7. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน (จ้างเหมาบริการ) 2. ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล 5 อัตรา อัตราค่าจ้าง […]