โรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่ รับสมัครสอบเป็นเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วุฒิ ปวส.มีประสบการณ์2ปี เงินเดือน14,490 บัดนี้-28ก.พ.62

Advertisement       โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 14,490 บาท ผู้สมัครต้องมีวุฒิ ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาเลขานุการ หรือสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสวนปรุง บัดนี้-28ก.พ.62 (ขยายเวลาจากเดิม 12-18 ก.พ.62) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส.3-7ก.ค.60

  กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป คุณวุฒิ ม.6/ปวช./ปวส. พนักงานราชการทั่วไป 1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา เงินเดือน 12,090 บาท – ได้รับวุฒิ ม.3 หรือ ม.6 – มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชไม่น้อยกว่า 6 ปี 2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 14,490 บาท – ได้รับวุฒิ ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ – มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีไม่น้อยกว่า 2 ปี คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารประกาศ 8 หน้า) พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 27 อัตรา – ได้รับวุฒิ ม.6 (ได้รับเงินเดือน 7,590 […]

(25อัตรา)รพ.สวนปรุง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.6/ปวช 6-20ม.ค.60

โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 25 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะและอัตราค่าจ้าง – วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ เดือนละ 7,590 บาท – วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. และมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน เดือนละ 8,300 บาท – ปวช. ในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้ การดูแลขั้นพื้นฐานในการช่วยเหลือดูแลคนไข้ภายใต้การควบคุมของแพทย์และพยาบาล เช่น ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลไม่น้อยกว่า 1 ปี เดือนละ 8,300 บาท ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง ภายในวันที่ 6-20 ม.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม