โรงพยาบาลสระบุรี เปิดรับสมัครงาน 6 ตำแหน่ง 5 อัตรา

Advertisement โรงพยาบาลสระบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 25 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 10 – 14 พฤศจิกายน 2557 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ   [ads=center]   1 ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา 2 ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 20 อัตรา อัตราเงินเดือน: 19,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 3 ตำแหน่ง: นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ […]

โรงพยาบาลสระบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา (9 – 16 ธ.ค.56)

โรงพยาบาลสระบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 16 ธ.ค.56 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา อัตราเงินเดือน : 17,290 บาท วุฒิ ป.ตรี สาขาทางคอมพิวเตอร์ ชื่อตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 3 อัตรา อัตราเงินเดือน : 17,290 บาท วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลประสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ชื่อตำแหน่ง : นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 17,290 บาท วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหาย ชื่อตำแหน่ง : นักโภชนาการ 2 […]