รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครนักทรัพยากรบุคคล 1-7ก.พ.65

Advertisement Advertisement   โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2565 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ค่าจ้างอัตราเดือนละ 12,300 บาท Advertisement คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลการสมัคร และส่งเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมทั้งหลักฐานการโอนเงินได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เวปไซต์ https://www.sunpasit.go.th/ หัวข้อ “รับสมัครงาน” ตั้งแต่วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณ 19 อัตรา

  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 19 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6  ตั้งแต่วันที่ 18-24 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 10 อัตรา 2. พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา 3. พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา 4. พนักงานบริการ(ทำความสะอาด) 3 อัตรา 5. พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-24 สิงหาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ (สมัครออนไลน์) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 11 ตำแหน่ง 22 อัตรา (15 – 28 พ.ย.56)

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 11 ตำแหน่ง 22 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 28 พ.ย.56 ตำแหน่งที่เปิดรับ 1.นักเทคนิคการแพทย์ 2.นักรังสีการแพทย์, 4.นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 5.นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 6.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7.นักวิชาการเงินและบัญชี 8.นักทรัพยากรบุคคล 9.นักโภชนาการ 10.นายช่างเทคนิค 11.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวนตำแหน่งว่าง : 22 อัตรา ระดับการศึกษา : ม.ต้น, ปวช., ปวท., ปวส., ปริญญาตรี คุณวุฒิในแต่ละตำแหน่ง > ดูได้ตามลิ้งด้านล่าง สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 5 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 12 ธันวาคม ณ สถานที่รับสมัคร […]