โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 11 ตำแหน่ง 22 อัตรา (15 – 28 พ.ย.56)

Advertisement โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 11 ตำแหน่ง 22 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 28 พ.ย.56 ตำแหน่งที่เปิดรับ 1.นักเทคนิคการแพทย์ 2.นักรังสีการแพทย์, 4.นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 5.นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 6.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7.นักวิชาการเงินและบัญชี 8.นักทรัพยากรบุคคล 9.นักโภชนาการ 10.นายช่างเทคนิค 11.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวนตำแหน่งว่าง : 22 อัตรา ระดับการศึกษา : ม.ต้น, ปวช., ปวท., ปวส., ปริญญาตรี คุณวุฒิในแต่ละตำแหน่ง > ดูได้ตามลิ้งด้านล่าง สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 5 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 12 ธันวาคม ณ […]