โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม รับสมัครพนักงาน 11 อัตรา

Advertisement   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายวัน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-26 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายวัน 1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 7 อัตรา ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับประกาศนียบัตรวิชาผู้ช่วยพยาบาล 3. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปสาขา เทคนิคการแพทย์ 4. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป(รปภ.) 1 อัตรา ไม่ต่ำกว่า ม.3 เงื่อนไขการจ้าง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ อัตราค่าจ้างเหมาจ่ายรายวัน เวรเช้า 700 เวรบ่าย-ดึก 940 (8 ชั่วโมง) ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล อัตราค่าจ้างเหมาจ่ายรายวัน เวรละ 315 บาท (8 […]

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 14 อัตรา

  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-17 กันยายน 2564 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ประจำปีงบประมาณ 2565 1. พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา วุฒิ ปวช.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเทียบเท่าไม่ต่ำ กว่านี้ทุกสาขาที่ ก.อบต. , ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา วุฒิ ม.6 4. พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ม.6 5. […]

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราซกระนวน รับสมัครพนักงาน 13 อัตรา

  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราซกระนวน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 13 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 กันยายน 2564 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราซกระนวน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 1. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา วุฒิ ม.6 3. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 4 อัตรา วุฒิ ป.6 ขึ้นไป 4. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา วุฒิ ม.6 5. ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 4 อัตรา วุฒิ ม.3 6. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานที่งานสนาม) 1 อัตรา วุฒิ […]

รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วน้อมรับผิด ทำเด็กป่วยท้องเสียตาย-ญาติแฉซ้ำโรงพักไม่รับแจ้งความ!!

  ผอ.รพ.ยอมรับระบบการสื่้อสารผิดพลาดทำเด็กท้องเสียรอนานจนเสียชีวิต ขณะที่นายแพทย์สสจ.สั่งตรวจสอบเจ้าหน้าที่บอก"ห้องฉุกเฉินปิดทำการ" เมื่อวันที่ 5 พ.ค.61 เวลา 15.00น. นายแพทย์ ภูวดล กิตติวัฒนสาร ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จ.สระแก้ว แถลงข่าวกรณีเด็กหญิงญาณิศา ทัดละมัย อายุ 1 ขวบ 6 เดือน เสียชีวิตระหว่างมารดาพามาตรวจที่ห้องฉุกเฉิน หลังเกิดอาการท้องเสียอย่างรุนแรง ว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ค.61 เวลา 14.00 น. ด.ญ.ญาณิศามาตรวจด้วยอาการไข้สูง หนาวสั่น อาเจียนและถ่ายท้อง ตรวจพบไข่ 40 องศาชีพจร 110 ครั้งต่อนาที เด็กรู้สึกตัวและตื่นดี แพทย์วินิจฉัยว่า ลำไส้อักเสบ ให้การดูแลรักษาโดยการให้ยา ลดไข้ ยาแก้อาเจียน และเกลือแร่ ไปรับประทาน พร้อมเช็ดตัวลดไข้ให้จนอาการดีขึ้น ให้คำแนะนำและให้กลับไปรักษาต่อที่บ้าน   พ่อแม่และญาติของผู้ตาย   ต่อมาเมื่อวันที่ 4 พ.ค.61 เวลาประมาณ 06.13 […]

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (2 – 12 ธ.ค.56)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 12 ธ.ค.56 ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข อัตราเงินเดือน :15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี (คุณวุฒิดูได้ตามลิ้ง) สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ค่าสมัครสอบ 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 17 ธันวาคม ณ สถานที่รับสมัครและทาง http://www.skh.moph.go.th/ ดูคุณวุฒิในตำแหน่ง / อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครที่นี้

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง (5 – 9 ส.ค.56)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย (5 – 9 ส.ค.56) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน :     17,290  บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 2.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาบัญชี สมัครงานราชการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย  ด้วยตนเองได้ที่ […]