โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครพนักงานราชการ ไม่ผ่าน ก.พ. บัดนี้- 2 ก.ค.64

Advertisement   โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 กรกฎาคม 2564 กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา 2.ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา 3. ชื่อตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์และแผนงาน ภารกิจด้านอำนวยการ อาคารมูลนิธิ ชั้น 3 โรงพยาบาลสงฆ์ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.) […]

โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-20ก.ค.61

    กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสงฆ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 15,960 บาท นายช่างเทคนิค 1 อัตรา คุณวุฒิ ปวส. เงินเดือน 10,200 บาท เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5 อัตรา คุณวุฒิ ปวส. เงินเดือน 10,200 บาท เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา คุณวุฒิ ปวส. เงินเดือน 10,200 บาท เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา คุณวุฒิ ปวส. เงินเดือน 10,200 บาท พนักงานพัสดุ 1 อัตรา คุณวุฒิ ปวช. เงินเดือน 8,300 บาท […]

(20อัตรา)รพ.สงฆ์ รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ/ป.6/ม.3/ม.6/ปวช/ป.ตรี บัดนี้-14มี.ค.60

โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ ครั้งที่ 1/2560 จำนวน 20 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ/ป.6/ม.3/ม.6/ปวช./ป.ตรี เปิดรับสมัครบัดนี้-14 มี.ค.60 ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารมูลนิธิ ชั้น 3 โรงพยาบาลสงฆ์ ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2640 9537-46 ต่อ 1300-1       คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(29อัตรา)โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครงานวุฒิ ป.6/ม.3/ม.6/ปวช./ป.ตรี บัดนี้-30พ.ย.59

โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ 1. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 2. เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) 1 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท – ปวส.ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาการบัญชี 3. พนักงานบริการ ปวส. (รับจอง) 1 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท – ปวส.ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาการบัญชี คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม (ตำแหน่งที่ 1-3)  4. เภสัชกร 1 อัตรา เงินเดือน 24,000 บาท  […]

โรงพยาบาลสงฆ์ เปิดสอบพนักงานสาธารณสุขทั่วไป วุฒิ ปวช. รับสมัครบัดนี้-30ก.ย.59

โรงพยาบาลสงฆ์ เปิดสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 4/2559 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท ปฏิบัติงานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ คุณสมบัติเฉพาะ – วุฒิ ปวช.สาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาการบัญชี – มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารมูลนิธิ ชั้น 3 โรงพยาบาลสงฆ์ ภายในวันที่ 12-30 ก.ย.59 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2640-9537-46 ต่อ 1300-1 หรือดูได้ที่ www.priest-hospital.go.th โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสอบ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารารายละเอียดฉบับเต็ม 

(9อัตรา) โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครงานวุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-13ก.ย.59

โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 3/2559 จำนวน 9 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี เงินเดือน 10,200-15,960 บาท เปิดรับสมัคร 29 ส.ค.-13 ก.ย.59 รายละเอียดดังนี้  

โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (บัดนี้ – 17 ม.ค.57)

โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 17 ม.ค.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ 1.ชื่อตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิจัย อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ทุกสาขา 2.ชื่อตำแหน่ง : นักโภชนาการ อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและโภชนาการ หรือทางโภชนาการ หรือทางโภชนวิทยา หรือทางโภชนาการและการกำหนดอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการอาหาร หรือทางวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือทางเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอำนวยการ โรงพยาบาลสงฆ์ […]

โรงพยาบาลสงฆ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (บัดนี้ – 30 ส.ค.56)

โรงพยาบาลสงฆ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (บัดนี้ – 30 ส.ค.56)       โรงพยาบาลสงฆ์ เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 ตำแหน่ง  วุฒิ ปริญญาตรี และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ค่าตอบแทนเดือนละ 17,290 บาท สถานที่ปฏิบัติงานราชการในกรุงเทพ: โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานคร ลักษณะงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยให้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมายวิชาชีพช่วยเหลือแพทย์กระทำการรักษาโรค สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอำนวยการ โรงพยาบาลสงฆ์ อาคารมูลนิธี ชั้น 3 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 445 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 640 9537 46 ต่อ 1300-1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่ สอบ […]