รพ.ศรีธัญญา รับสมัครนักจิตวิทยาคลินิก, นักทรัพยากรบุคคล, นักวิเคราะห์นโยบาย, เจ้าพนักงานเภสัชฯ 25ก.พ.-22มี.ค.62

    โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา 25 ก.พ.-22 มี.ค.62 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

ข่าวดีคนต้องการพบหมอ! รพ.ศรีธัญญา พร้อมเปิดบริการคลินิกนอกเวลาสำหรับคนที่ไม่สะดวกมาในเวลาราชการ เริ่ม1ก.พ.นี้

  นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข ตรวจเยี่ยม รพ.ศรีธัญญา พร้อมเปิดคลินิกนอกเวลาของ รพ.ศรีธัญญา ซึ่งเปิดให้บริการวันนี้เป็นวันแรก  พร้อมระบุการเปิดคลินิกนอกเวลาของ รพ.ศรีธัญญา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ โดยบางคนอาจสะดวกในช่วงเย็น ไม่สามารถมารับบริการได้ในเวลาราชการ โดยเปิดให้บริการเวลา 16.00-21.00 น. รักษาใน 5 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคซึมเศร้า ไบโพลาร์ จิตเภท สารเสพติดแอลกอฮอล์ และโรคสมองเสื่อม และในวันที่ 1 ก.พ.นี้ จะเปิดให้บริการขยายกลุ่มอาการให้มากขึ้น  ข่าวจาก : สำนักข่าวไทย

รพ.ศรีธัญญา รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ป.ตรี บัดนี้-23พ.ย.61

    โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป นักวิชาการสาธารณสุขทั่วไป 1 อัตรา : ป.ตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา : ป.ตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา : ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก ม.6 สายสามัญ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม รพ.ศรีธัญญา จ.นนทบุรี ภายในวันที่ 29 ต.ค.-23 พ.ย.61 ในวันและเวลาราชการ  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

รพ.ศรีธัญญา รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส.5-28ก.พ.61

    โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  1. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./ประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 2. พนักงานบริการ 3 อัตรา มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และได้รับวุฒิ ม.3/ม.6 หรือ ได้รับวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม การประชาสัมพันธ์ ทางช่างยนต์เทคนิค วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หากสมัครปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) 3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 12 อัตรา มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และได้รับวุฒิ ม.3/ม.6 หรือ มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ ได้รับประกาศนียบัตรในสาขาวิชาท่ี่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน หรือ ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) […]

กรมสุขภาพจิต รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6/ปวส./ป.ตรี 14-23มิ.ย.60

  กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา 1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 11 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท – ได้รับวุฒิ ม.3 หรือ ม.6 2. พนักงานบริการ 2 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท – ได้รับวุฒิ ม.3 หรือ ม.6 3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท – ได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 4. เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท – ได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 5. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน […]

(15อัตรา)รพ.ศรีธัญญา รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช/ปวส/ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-31ม.ค.60

โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 15 อัตรา 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 2. นักโภชนาการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ – ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ – ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 3. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท – ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน […]

(มีป.ตรีทุกสาขา) รพ.ศรีธัญญา รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-13ม.ค.59

โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง คุณวุฒิ ป.ตรี  1. เภสัชกร 1 อัตรา เงินเดือน 20,540 บาท – ป.ตรี ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ – ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง  2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา จ.นนทบุรี ภายในวันที่ 20 ธ.ค.59-13 ม.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(6อัตรา) กรมสุขภาพจิต เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/อนุปริญญา/ปวส./ป.ตรี

โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ 21 ก.ค.-11 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้ 1. นักรังสีการแพทย์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.ตรี (หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี) สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค – ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค 2. นายช่างเทคนิค กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ปวส. สาขาวิชาช่างกล สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางช่างอุปกรณ์การแพทย์ ทางฟิสิกส์อุตสาหกรรม และอุปกรณ์การแพทย์ 3. นักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา […]