โรงพยาบาลวิเชียรบุรี รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 18 อัตรา

Advertisement   โรงพยาบาลวิเชียรบุรี รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-20 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลวิเชียรบุรี รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 4. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา 5. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 6. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ทันตกรรม) 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 7. ตำแหน่งพนักงานบริการ(การพยาบาล) 2 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 8. ตำแหน่งพนักงานบริการ(กายภาพบำบัด) […]