โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครพนักงาน 34 อัตรา บัดนี้-19 ต.ค.64

Advertisement   โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 34 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-19 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 1. ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 2 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 3. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล 8 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 4. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล 3 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 5. ตำแหน่ง พนักงานบริการ(คนงาน) กลุ่มการพยาบาล 9 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 6. ตำแหน่ง พนักงานบริการ(คนงาน) 7 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 […]

โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 25 – 31 ส.ค.64

  โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 – 31 สิงหาคม 2564 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 1. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ 2. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3. นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 4. นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต จาสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 5. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ […]