(84อัตรา สมัครออนไลน์)สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับสมัครงานวุฒิ ปวส.บัดนี้เป็นต้นไป

  สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นผู้ปฏิบัติงานบริหาร 84 อัตรา ประเภทงาน : ธุรการ / คีย์ข้อมูล / เดินเอกสาร ระยะเวลาที่เปิดรับ : 31 กรกฎาคม 2017 เป็นต้นไป เงินเดือน : 14,950 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 – 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว) คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขาวิชา รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานช่วยและสนับสนุนงานบริหารต่างๆ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น งานบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ งานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานสถิติ งานเวชสถิติ งานบริการทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บหากต้องการสมัครงาน/ดูรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม  

(16อัตรา)คณะแพทยฯ รพ.รามาธิบดี รับสมัครงานวุฒิ ปวส.เงินเดือน14,500 บัดนี้เป็นต้นไป

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 16 อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา เงินเดือน 14,500 บาท ผ่านระบบออนไลน์ เว็บไซต์ www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career