โรงพยาบาลระยอง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-28มิ.ย.60

Advertisement   Advertisement โรงพยาบาลระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 2. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น Advertisement 3. นักโภชนาการ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ ทางโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น 4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา เงินเดือน […]

โรงพยาบาลระยอง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (บัดนี้ – 15 พ.ย.56)

โรงพยาบาลระยอง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พ.ย.56 1.ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการพัสดุ อัตราเงินเดือน :15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (สาขาดูได้ตามลิ้งด้านล่าง) 2.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสถิติ อัตราเงินเดือน : (ปวท. 11,450 บาท) (ปวส. 12,240 บาท) จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวท. ปวส. (สาขาดูได้ตามลิ้งด้านล่าง) สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคาารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ชั้น 5 โรงพยาบาลระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ค่าสมัครสอบ 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน […]