โรงพยาบาลยโสธร เปิดรับสมัครงาน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา

Advertisement โรงพยาบาลยโสธร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง 8 อัตรา เปิดรับสมัครบัดนี้ ถึง 5 กันยายน 2557 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา 2.นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 3.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา 4.เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา 5.นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา 6.นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิตามลิ้งประกาศรับสมัคร ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงาน โรงพยาบาลยโสธร ได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลยโสธร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 9 กันยายน 2557 ณ สถานที่รับสมัครและ ทาง […]