โรงพยาบาลยะลา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา (บัดนี้ – 19 ก.พ.57)

Advertisement โรงพยาบาลยะลา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 19 ก.พ.57   ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาทางคอมพิวเตอร์ 3.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี […]