โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา (บัดนี้ – 27 ธ.ค.56)

Advertisement โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา สมัครได้ตั้งบัดนี้ – 27 ธ.ค.56 ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการหรือการจัดทั่วไป การตลาด เศรษฐศาตร์ นิติศาสตร์ สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอำนวยการ อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 3 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ค่าสมัครสอบ 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 2 มกราคม 2557 ณ สถานที่รับสมัครและทาง http://www.uboncancer.go.th อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (บัดนี้ – 2 ส.ค 56)

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (บัดนี้ – 2 ส.ค 56) โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี  เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ มีรายละเอียดดังนี้ อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการหรือการจัดทั่วไป การตลาด เศรษฐศาตร์ นิติศาสตร์ ลักษณะงาน  : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดของพัสดุ จัดซื้อ – จัดจ้าง สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอำนวยการ อาคารบำบัดและส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 3 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี บัดนี้ – 2 สิงหาคม 2556 ในวันเวลาราชการ […]