โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา 2-12 ก.ค.64

Advertisement Advertisement   โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-12 กรกฎาคม 2564 กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 2. ชื่อตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา วุฒิ ปวช. Advertisement 3. ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 4. ชื่อตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา วุฒิ ม.6 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้านอำนวยการ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 11/1 ถนนพหลโยธิน […]