โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 31 ต.ค.56)

Advertisement โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2556 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน : 17,290 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ 2.ชื่อตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือน :15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ 3.ชื่อตำแหน่ง :นักโภชนาการ อัตราเงินเดือน :15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี ในสาขาทางการอาหาร […]

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานเวชสถิติ (8 – 26 ก.ค.56)

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานเวชสถิติ (8 – 26 ก.ค.56) สมัครงานราชการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี อัตราเงินเดือน :     17290 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี   2 ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี อัตราเงินเดือน :     12240 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปวส. สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ : […]