โรงพยาบาลมะการักษ์ จ.กาญจนบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (5 – 9 ส.ค.56)

Advertisement โรงพยาบาลมะการักษ์ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 ตำแหน่ง  (5 – 9 ส.ค.56)     โรงพยาบาลมะการักษ์ เปิดรับสมัครงานราชการ ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท [highlight]จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง[/highlight] ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา สมัครงานราชการ โรงพยาบาลมะการักษ์ จ.กาญจนบุรี ด้วยตนเองได้ที่ :  ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมะการักษ์ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี   โทร 03454 2031 ต่อ 106 ค่าสมัครสอบ 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ […]