โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

Advertisement   โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน – 20 ตุลาคม 2564 กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริม สุขภาพ สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสุขศึกษาและพฤติกรรม สุขภาพ หรือสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาการวิจัยทางสังคม ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าดูรายละเอียดวิธีการสมัครได้ที่ www.mthcancer.in.th หัวข้อรับ สมัครงาน ดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมเอกสารสแกนส่งทาง E-mail : [email protected] หรือยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี อาคารกาญจนบารมี ชั้น 4 หรือ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่ : งานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี 139 หมู่ที่ […]