รพ.มหาราชนครราชสีมา รับสมัครเจ้าหน้าที่126อัตรา วุฒิ ป.6-ป.โท 30มิ.ย.-6ก.ค.65

Advertisement Advertisement   โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 1. นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ 2. นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา ป.ตรี/ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค 3. นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา ป.ตรี/ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด 4. นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย 2 อัตรา ป.ตรี/ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชศาสตร์การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรค ศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย Advertisement 5. ผู้ช่วยทันตแพทย์ 5 อัตรา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี […]

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 34 อัตรา

  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 34 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 2. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 3. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 4. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ปวส. 6. ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 2 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 7. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง  15 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 8. […]

(36อัตรา) รพ.มหาราชนครราชสีมา รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6/ป.ตรี 26ก.ค.-5ส.ค.59

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (Maharat Nakhon Ratchasima Hospital) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน 34 อัตรา และ พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ป.ตรี เงินเดือน 6,552-18,000 บาทเปิดรับสมัคร 26 ก.ค.-1 ส.ค.59 และ 1-5 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้    คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร 1       คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร 2