70อัตรา!! รพ.ภูมิพลฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ม.3-ป.ตรี 1-16พ.ค.66

Advertisement   Advertisement   กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน Advertisement 1. นักวิชาการสถิติ 2 อัตรา ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชระเบียน, ปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาเวชระเบียน หรือปริญญาอื่น ๆ ที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเวชระเบียน (เวชสถิติ) 2. นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา (พัฒนาการ) 3. นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 4. นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 5. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาทัศนมาตรศาสตรบัณฑิเต 6. นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ มีความรู้ทางด้านงานบริการโลหิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 7. […]

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครพนง.ช่วยการพยาบาล118อัตรา 16-27ม.ค.66

  กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 118 อัตรา อัตราค่าจ้าง 8,690 บาท ค่าครองชีพ 1,310 บาท – เพศหญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร) ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 80 กิโลกรัม ไม่มีรอยสักบนร่างกาย – มีสัญชาติไทย แต่มิใช่โดยการแปลงสัญชาติตามกฎหมาย สมัครด้วยตนเองได้ที่ กำลังพล กองอำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2534 7234 ในเวลาราชการทุกวัน 16-27ม.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครพนักงาน170อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี 18-26ก.ค.65

    กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน – พนักงานช่วยการพยาบาล 114 อัตรา เพศหญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิ ม.3/ม.6 น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 80 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร ไม่มีรอยสักบนร่างกาย – นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม – นักกายภาพบำบัด 3 อัตรา ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม – นักวิชาการสถิติ 2 อัตรา ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชระเบียน , ปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาเวชระเบียน หรือปริญญาอื่น ๆ ที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเวชระเบียน (เวชสถิติ) – นักจัดการงานทั่วไป 1 […]

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครพนักงานช่วยการพยาบาล 96 อัตรา

  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 96 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 ธันวาคม 2564 กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 96 อัตรา คุณวุฒิ/สาขา มัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราค่าจ้าง 8,690 บาท เงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราวรายเดือน 1,310 บาท 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 2.1 เพศหญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร) ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 80 กิโลกรัม 2.2 มีสัญชาติไทย แต่มิใช่โดยการแปลงสัญชาติตามกฎหมาย 2.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข […]

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 84 อัตรา 6-14 ก.ย.64

  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 84 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-14 กันยายน 2564 กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1. นักเทคนิคการแพทย์ กองพยาธิกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาขาเทคนิคการแพทย์) และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2. นักวิชาการสถิติ กองอำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 3. นักจัดการงานทั่วไป กองแพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาพณิชยการ, สาขาการจัดการ, สาขาการบริหารงานบุคคล, สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สาขาการบัญชี, สาขาการเงินการธนาคาร 4. นักจัดการงานทั่วไป กองแพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 1 […]

error: