โรงพยาบาลพังงา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

Advertisement   โรงพยาบาลพังงา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตั้งแต่วันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดพังงา รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค 1 อัตรา ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำ กว่านี้ในสาขาวิชาการก่อสร้างและสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาช่าง ไฟฟ้า (เทคนิคการติดตั้งไฟฟ้า) ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการชั้น 2 โรงพยาบาลพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โทร. 0 7641 1636 ต่อ 2107 ตั้งแต่วันที่ 23 – 30 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (o8.30 – 12.00 […]